Dienen

De sectie Dienen in onze gemeente rust op twee belangrijke pijlers: pastoraat en diaconaat. Afstemming onderling vindt plaats op de tweemaandelijkse vergaderingen en in mondeling contacten. De lijnen binnen de sectie houden we zo kort mogelijk.