Pastoraat

Pastoraat betekent in het licht van het evangelie omzien naar elkaar. Zoals die ene Goede Herder zorgde voor zijn schapen. Met elkaar meeleven in goede en minder goede dagen. Een kaartje, een schouderklopje, een vraag hoe het gaat. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal! Maar soms gaat het om meer. Een gesprek over meer dan het gewone. Wilt u graag een gesprek met de predikant of met een van de medewerkers of coördinatoren van het pastoraat, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen. U helpt ons om ons werk goed te doen. U stelt ons in de gelegenheid om met u mee te leven.

Bij afwezigheid van de predikant kunt u voor pastoraat contact opnemen met iemand van de coördinatoren via de pastorale telefoon: 06.51077069

Pastoraat begint met het omkijken naar  en het meeleven met elkaar!!

Wie werken er mee in het pastoraat?

1. Bovenstaande coördinatoren

Dit  werk bestaat uit:
Allereerst overleg met elkaar en voorganger
Het coördineren van onderstaande medewerkers
Het contact tussen gemeente en voorganger

2. Medewerkers onderling contact

Dit werk bestaat uit:
Het bezoeken van gemeenteleden bij een bijzondere gelegenheid .    Zoals geboorte huwelijk of ziekte en het bezoeken van 80-plussers bij hun verjaardag. Er wordt dan een bloemetje of presentje aangeboden namens de gemeente.

3. Medewerkers bezoek
Dit werk bestaat uit:
Het bezoeken van gemeenteleden die een extra bezoekje op prijs stellen of hierom vragen. Het bezoeken van gemeenteleden bij ziekte revalidatie of overlijden

4. Medewerkers onderling contact en bezoek

Dit werk bestaat uit:
Beschreven onder nummer 2 en 3