Recent Posts

 • Liturgie zondagochtend 1 augustus

  Liturgie voor de viering in de Vrije Evangelische Gemeente te Nijverdal Op 1 augustus 2021 De liturgische kleur in de kerk is groen, de kleur van de groei en de hoop Voor de dienst klinkt Er komen stromen van zegen https://www.youtube.com/watch?v=EegFD-QXvJIUit het Pinksteroratorium, tekst lied 692 https://kerkliedwiki.nl/Wij_wachten_op_de_Geest_beloofd Welkom en mededelingen namens de kerkenraad, we gaan staan We zingen lied/psalm 92:1 Waarlijk dit is rechtvaardig Bemoediging en groet We zingen lied/psalm 92: 2 Gezegend zal Hij wezen, daarna gaan we zitten Kyriegebed Glorialied lied 1005: 1,2 en 5 Zoekend naar licht Gebed om Gods Geest We lezen uit het Nieuwe Testament Kolossenzen 3:12-17 We zingen lied 209 Heer Jezus O Gij…

 • Inleveren kopij 25 augustus 2021

  Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 25 augustus 2021 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak). Verschijningsdata gemeenteblad:  8-7-2021, 2-9-2021, 29-9-2021, 28-10-2021, 25-11-2021, 23-12-2021, 20-1-2-2022.

 • Aankondiging boek Bouke van Brug

  Kleur bekennnen Bezinnen voor we beginnen ‘Na ruim veertig jaar ervaring met allerlei vormen van kerkenwerk heb ik ontdekt, dat het voor menigeen lastig is om een passende opening te vinden voor bijvoorbeeld kerkelijke vergaderingen’, aldus Bouke van Brug in het voorwoord van zijn eerste boek: ‘Kleur bekennen’, dat binnenkort verschijnt. Daarvoor is dit boekje (82 pag.) dan ook in eerste instantie bedoeld. Omdat het juist daar om de inhoud gaat of zal moeten gaan. Maar ook voor andere vormen van samenkomen binnen of buiten de kerk, voor huiskamergesprekken, Bijbelkringen, clubs en verenigingen kan dit boekje mogelijk behulpzaam zijn. En uiteraard ook voor persoonlijke bezinning en/of meditatie. Inspirerend zijn bovendien…

 • Vacatures: wie wil een steentje bijdragen??

  We zijn op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen aan onze gemeente We zoeken mensen om met enthousiasme mee te doen in de sectie dienen: daarbij kun je denken aan activiteiten die met diaconaat en pastoraat te maken hebben. Heb je interesse in vieringen, dan ben je welkom in de liturgiecommissie van de sectie vieren. Heb je meer met het wel en wee van gebouwen, heb je plezier in cijfers dan ben jij op je plek in de sectie Beheren. We zijn op zoek naar een algemeen adjunct. Dan ben je een soort van vliegende keep van de kerkenraad. We zijn heel blij met mensen die voor…