Organogram


Voorganger: ds. L. (Laura) van Weijen

Voorzitter: Elise Hartkamp-Bosch
Secretaris: Cor Mondeel
Penningmeester: Froukje Stegeman-de Jonge


Sectie Leren
Kindernevendienst
Jeugdkerk
Oppasdienst
Volwassencatechese
Leerhuis(RvK)
Gespreksgroepen
Instructie catechese en kindernevendienst
2e Jeugd
VEG Contactgroep 60+
Huiskamer gesprekken
Vorming/begeleiding van vrijwilligers

Sectie Dienen
Wijkouderlingen
Medewerkers pastoraat
Wijkdiakenen
Werelddiaconaat
Red een Kind
Fondswerving
Videodienst
Kerkradio
Contact Berlin-Adlershof

Sectie Vieren
Liturgiecommissie
Zangdiensten
Themadiensten/Bijzondere diensten
Gemeentekoor
Organisten

Sectie Beheer
Technisch beheer
Operationeel beheer
Financieel/administratief
Personeelsbeleid
Gemeenteblad
Public relations
Website