Organogram


Voorganger: ds. L. (Laura) van Weijen

Voorzitter: Gerrit van der Kolk
Algemeen adjunct: Egbert Torenbeek
Secretaris: Cor Mondeel
Penningmeester: Froukje Stegeman-de Jonge


Sectie Leren
Oppasdienst
Volwassencatechese
Gespreksgroepen
2e Jeugd
VEG Contactgroep 60+
Huiskamer gesprekken
Vorming/begeleiding van vrijwilligers

Sectie Dienen
Wijkouderlingen
Medewerkers pastoraat
Wijkdiakenen
Werelddiaconaat
Red een Kind
Fondswerving
Kerkradio/Digitale kerkdiensten
Contact Berlin-Adlershof

Sectie Vieren
Liturgiecommissie
Zangdiensten
Themadiensten/Bijzondere diensten
Gemeentekoor
Organisten

Sectie Beheer
Technisch beheer
Operationeel beheer
Financieel/administratief
Personeelsbeleid
Gemeenteblad
Public relations
Website