Liturgiecommissie

Binnen de sectie eredienst is naast allerlei andere commissies ook de liturgiecommissie actief.

Haar taak is om de kerkenraad gevraagd of ongevraagd te adviseren met betrekking tot de eredienst.

Te denken valt aan:

  • Viering van de doop
  • Betrekken van kinderen bij de eredienst
  • Wekelijkse liturgie
  • Functie van symbolen
  • Inrichting van het liturgisch centrum

De liturgiecommissie werkt mee aan verschillende erediensten het gehele jaar door.

De leden van de liturgiecommissie zijn: Fokkelien Bulsink, Gea de Boer (secretaris), Greet Spenkelink, Janny Spijkerboer en Gerrit Spijkerboer (voorzitter).