Meditatie

Koning voor eeuwig
Psalm 102:13-18
13 Maar U, HEER, troont voor eeuwig,
uw roem zal duren, geslacht na geslacht.
14 U zult opstaan en u over Sion ontfermen,
de tijd van genade is gekomen, dit is het uur,
15 want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief,
de ruïnes vervullen hen met deernis.
16 Alle volken zullen de naam van de HEER vrezen,
alle koningen van de aarde zijn majesteit eren
17 als de HEER Sion heeft opgebouwd
en in majesteit is verschenen,
18 als Hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden
en zich van hun bidden niet afkeert.


Tijdperken gaan voorbij, troonopvolgers wisselen elkaar af. Van de Heer wordt echter
gezegd dat Hij troont voor eeuwig. Dat is blijvend, daar kun je van op aan. De tijden zijn
verschillend, want na een oordeelstijd komt er een tijd van genade, maar de
heerschappij van God is eeuwigdurend. Hij is de grote koning.
Dat kan troost en bemoediging geven. Al zijn de omstandigheden soms moeilijk en al
gaan de tijden voorbij, het koninkrijk van God houdt stand. Hij ontfermt zich over de
zijnen. Zijn trouw is van geslacht tot geslacht, het gaat verder dan ons eigen leven en
het gaat ook over grenzen heen. En Hij blijft op zijn mensen gericht, zijn oog rust op
hen, beschermend, opdat zij veilig kunnen wonen. Geprezen zij die grote koning. Voor
Hem vieren wij altijd koningsdag.

Deze koning is een koning die groot is in macht en majesteit. Alle volken zullen eerbied
hebben voor Zijn naam en alle koningen van de aarde zullen zijn majesteit eren. En toch
kwam deze Koning om te dienen en zijn leven te geven. Hij hoort onze gebeden en
keert zich niet af.

Als elke vreugde ontbreekt
en alle leven verschraald is,
wees Gij daar dan
met uw ontferming.
Als iemand snakt naar adem,
het hoofd niet boven water houdt,
wees Gij daar dan
met uw liefde.
Als wij elkaar vermalen met onze woorden,
doden met onze blikken,
wees Gij daar dan
met uw goedertierenheid.
Als in uw hulpeloze schepping
wij elkaar ontbreken,
ontbreek Gij dan niet.


-Sytze de Vries, “Bij gelegenheid (1)”

Ds. Bertine van de Weg