Meditatie

Opvoeden namens de hemelse Vader

Dikwijls blijkt uit de tekst op een geboortekaartje iets van dankbaarheid en verwondering. De hemelse Vader heeft een baby’tje toevertrouwd aan de ouders.

De aanleg van het karakter is een gegeven. Die moet gevormd, gepolijst en gesterkt worden. Dat mogen de ouders (of dat mag de ouder/opvoeder) doen namens de hemelse Vader en met de hulp van de heilige Geest. Het kind is geen eigendom van de ouders, ze hebben het eigenlijk te leen van God. Eens zal het op eigen benen staan en zich van hen losmaken. Maar tot die tijd mogen zij ervoor zorgen, het opvoeden en de weg wijzen. Ook opa’s en oma’s, leerkrachten, de gemeente, de leiding van de club of kindernevendienst, de vriendjes en de maatschappij hebben invloed op het kind.

Ouders zoeken in hun kinderen graag iets waarin ze op hen lijken. Wat is het fijn om iets van zichzelf te herkennen in hun kind. En als ouders zelf in hun leven de gezindheid van Jezus Christus uitdrukken, dan is het belangrijk dat hun kind daarin op hen gaat lijken. ‘Kijk’, zullen de mensen zeggen, ‘je kunt wel zien dat dit er eentje is van die vader’.

God heeft ons mensen geschapen en Hij wil een liefdevolle en zorgzame Vader voor ons zijn. Hij wil met ons leven, ons zijn liefde bewijzen en ons optrekken naar zijn niveau, als blije kinderen in zijn Koninkrijk van liefde.
God wil daar ook de kinderen in betrekken en vaders en moeders mogen dat voorleven aan hun kinderen. Moeders en vaders mogen namens God tonen wat liefde, interesse en zorgzaamheid is. Namens God mogen de ouders laten voelen hoe je kunt schuilen in een paar beschermende armen. Bij je ouders mag je als kind jezelf oefenen om je hart uit te storten, voelen dat je tranen worden gedroogd, leren om je wil te buigen in gehoorzaamheid, leren om de ander te dienen en lief te hebben met weggevende liefde.

Opvoeden is vooral vóórleven. Met woorden kun je uitleggen waarom je zo handelt, maar kinderen leren vooral door te ervaren hoe hun ouders en opvoeders in het leven staan; met elkaar en met anderen omgaan. Kinderen zien de reactie van hun ouders op gebeurtenissen, tegenslagen, nieuwsberichten en werkomstandigheden. Ze merken het als hun ouders met vertrouwen in het leven staan, omdat ze zich gesterkt weten door de hemelse Vader. Ze pikken het op als er wordt gelezen uit de Bijbel. Ze voelen het als er ook voor hen wordt gebeden.

Geloofsopvoeding en andere opvoeding zijn niet van elkaar te scheiden. Voor beide geldt dat jij als ouder het belangrijkste voorbeeld bent en dat voorleven belangrijk is. Ook op geloofsgebied nemen kinderen over wat je als ouder doet. Wees niet bezorgd, maar blijf jezelf en probeer op jouw manier je kinderen dat mee te geven waarvan jij wilt dat ze het weten. En onthoud dat je hemelse Vader achter je staat en je wil helpen.

(naar ‘Weid mijn lammeren’ – Else Vlug)

Wat we zelf hebben geleerd, geven we graag door aan kinderen. Maar soms is het goed om dat aan te passen aan deze tijd. ‘Ik ga slapen’ daarom in een wat ‘nieuwer jasje’:

Ik ga slapen ik ben moe
Here dek mij lekker toe
met Uw liefde warm en zacht
en bewaar mij deze nacht
Alles leg ik voor U neer
ook mijn stoute dingen Heer
doe mijn zonden weg van mij
Here Jezus, maak mij blij
Zorg voor kinderen in nood
geef de arme mensen brood
laat de zieken als het mag
beter worden op een dag
Zorgt U voor ons hele huis
als we buiten zijn of thuis
ja ik bid voor iedereen
sla Uw armen om ons heen
Laat mij weer gezond en fris
opstaan als het morgen is
geef dat ik weer spelen mag
dank U wel voor deze dag
AmenDs. Bertine van de Weg