Meditatie

Romeinen 8: 11 Als de Geest van Hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt
in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent,
levend maken door zijn Geest die in u leeft.

Het gebeurde toen ik nog maar kort predikant was. Ik werd aangesproken
door een fruitteler. Een gezellige man, die leuke dingen vertelde over zijn
bedrijf. Ik was echter gewaarschuwd. Hij was ook een geharde zakenman.
Alles had hij meegemaakt, winst, verlies, faillissement, groei en bloei. Hij wist
wat er wel en niet te koop was in de wereld.
Hij pakte mij vast bij mijn schouder. “Die kerk van u, hartstikke goed. Maar
die verhaaltjes over opstanding en zo, daar moet u echt niet mee aankomen.
Valse troost!” Hij keek me doordringend aan. Voor ik kon reageren vertelde
hij over de blozende wangen van het nieuwste appel ras.

Tsja, als jonge dominee had ik willen debatteren, maar ik kreeg de kans niet. Achteraf,
gelukkig. Ik las de preken van de voormalige aartsbisschop van Canterbury, Rowan
Williams. “Pasen is geen feit om over te discussiëren,” schreef hij. Pasen is niet zoiets
als de vraag of de korhoender nog leeft. Met een paar korhoenders erbij verandert de
wereld niet en ons leven al helemaal niet. Als God zijn Zoon Jezus Christus doet
opstaan, die onschuldig had geleden en was veroordeeld tot een martelhout, dan
verandert er wel iets in de orde van ons bestaan.

Het gaat niet over een feit, over een wel of niet bestaan, het gaat om een levenswijze,
een wet in onze werkelijkheid, een manier van leven, hopen en liefhebben. Voor wie
het zien wil: allen die onrecht lijden, in of buiten de Oekraïne, die mogen hopen op
herstel. God laat de onschuldige niet alleen.

De kinderen in Jemen, in Afghanistan, in Sudan, die
sterven vanwege een voedseltekort, terwijl zij part noch deel hebben aan de politieke
conflicten: God ziet ook hen. Ook voor iedere jongere in het Westen en in Nederland, die zich
afvraagt of zijn bestaan er toe doet, of dat hij of zij teveel is, alleen al die vraag is een ritseling
van de Geest die ons op de weg van leven wil brengen. Leef! Laat je leiden door de liefde die
het leven wil herstellen en tot bloei brengen. Leef met Christus de opgestane die leven geeft.
Leeft vanuit de Geest, de Trooster!

Ds. Wil Kaljouw