Categorie: Actueel

Hier vindt u alle belangrijke, actuele, nieuwsberichten aangaande VEG Nijverdal.

 • Collecte Binnenlands Diaconaat SZD 26 september 2021

  INSPIRATIE ‘Alle beetjes helpen’ zei mijn moeder altijd. Zo is het maar net! Vooral die uitgestoken handjes zijn zo van waarde! Ze zijn vaak onverwachts aanwezig en wat ze teweegbrengen is niet altijd in beeld. Het gebeurt vaak van binnen, dat door dat handje erbij de ander iets heelt. SZD De SZD biedt toerusting en ondersteuning om met de verschillende handen in de verschillende VEGemeenten een uitgestoken hand te vormen voor de buurt en voor de ander. COLLECTE Deze collecte binnenlands diaconaat collecte gebruikt voor VEG-diaconaat, voor ‘stille hulp’, binnenlandse projecten zoals EBC, de Sluis, Micha Nederland. BIJDRAGE • Uw bijdrage kunt u geven door geld te geven in de…

 • Opstarten catechese

  Volwassen Catechese Onder leiding van ds. Laura van Weijen zal geprobeerd worden om de kring Volwassen Catechese weer op te starten. Een gespreksgroep over verschillende bijbelse onderwerpen, ook in relatie tot ons leven van alle dag. Iedereen, ook om het gewoon eens uit te proberen, is van harte welkom. Datum: woensdag 8 september van 10.00 – 11.30 uur in het Vischnet. Aanmelden is niet nodig. Informatie Laura van Weijen, tel. 0548-615528. Kring Jong Volwassenen Ook deze kring wil ds. Laura van Weijen weer opstarten. Als jongere mensen gaan we in gesprek om er achter te komen wat geloof wel, of misschien wel niet, voor jou betekent in deze tijd. Er…

 • Inleveren kopij 22 september 2021

  Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 22 september 2021 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak). Verschijningsdata gemeenteblad: 2-9-2021, 29-9-2021, 28-10-2021, 25-11-2021, 23-12-2021, 20-1-2-2022.

 • Kerk-in-Actie: collectanten gezocht

  Eind 2020 gingen – ook in Nijverdal – collectanten op pad om geld op te halen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Er werden vele euro’s opgehaald, waarmee Kerk in Actie kwetsbare kinderen kan helpen. En die hulp is en blijft hard nodig! Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Uitzichtloosheid en jarenlang onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen nog altijd opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we samen in actie en organiseren in 2021 opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Meld je aan als collectant (naam, adres, telefoon – als…

 • Vacatures: wie wil een steentje bijdragen??

  We zijn op zoek naar mensen die een steentje bij willen dragen aan onze gemeente We zoeken mensen om met enthousiasme mee te doen in de sectie dienen: daarbij kun je denken aan activiteiten die met diaconaat en pastoraat te maken hebben. Heb je interesse in vieringen, dan ben je welkom in de liturgiecommissie van de sectie vieren. Heb je meer met het wel en wee van gebouwen, heb je plezier in cijfers dan ben jij op je plek in de sectie Beheren. We zijn op zoek naar een algemeen adjunct. Dan ben je een soort van vliegende keep van de kerkenraad. We zijn heel blij met mensen die voor…