Categorie: liturgie en uitleg

  • Liturgie zondagochtend 20 juni 2021

    De dienst kan worden bijgewoond door een beperkt aantal, vooraf aangemelde,  bezoekers. Aanmelden: https://veg-nijverdal.nl/index.php/2021/06/17/aanmelden-kerkdiensten/ De dienst is te bekijken/beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10467 Aanvang: 09.30 uur Voorganger: ds. Leo Mietus Voorzang: https://www.youtube.com/watch?v=Yn8XGX5__nU Lied 166 (JdH), Grijp toch de kansen. https://www.youtube.com/watch?v=R2muBntyplg Lied 149 (JdH)/Lied 885 (NL), Groot is trouw, o Heer. Mededelingen kerkenraad Intochtspsalm: Lied 84:1 (NL) Korte stilte, bemoediging en groet Zingen vervolg intochtspsalm (staande): Lied 84:3, 4 (NL) *Kinderen in de kerk: kinderliedje https://www.youtube.com/watch?v=uDnRNPiE4lY Wat je zaait zul je oogsten, gezongen door Herman Boon Gebed om ontferming/kyriëgebed Muzikaal intermezzo Gebed bij de opening van de Schrift, om ruimte voor de Geest Lezing: Jona 3:1-10 Zingen Lied 885: 1, 2 (NL). Lezing:…

  • Uitleg zondagochtend 6 juni 2021

    Voorganger: ds. L. van Weijen Bijbelgedeelte: Hand 2:42-47 Viering van de Maaltijd Gemeente van de Heer Jezus Christus, Wanneer er wat te vieren valt, dan hoort daar vanzelfsprekend ook eten bij. Een goede maaltijd. Met vrienden, of met heel je familie. In veel landen is de maaltijd een teken van gastvrijheid. Wanneer wij, in de tijd dat we in Burkina Faso woonden, ergens kwamen dan kregen we altijd iets te eten en te drinken. Mensen met een Molukse, Turkse, Marokkaanse, Syrische achtergrond kunnen hun buren met een overdaad aan hapjes verwennen. Wanneer Abraham drie vreemdelingen op bezoek krijgt:  hij springt uit zijn ligstoel. Zet zijn mensen aan het werk en…