VEG

De Vrije Evangelische Gemeente  Nijverdal is een gemeente van mensen die zich aangesproken voelen door de liefde van God.  Jezus Christus laat ons zien in zijn leven, lijden en opstanding dat we geroepen zijn Gods koninkrijk te zoeken en te verwachten.

We voelen ons  aangesproken door de kernwoorden van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten: We kunnen God niet missen- We kunnen zijn Woord niet missen- We kunnen elkaar niet missen!


Er zijn daarnaast vijf punten die centraal staan binnen ons geloof. Ook wel de vijf vingers genoemd.

Wij zijn een gemeente met ruimte voor verschil in geloofsbeleving. Sinds 1903 zijn wij een zelfstandige gemeente voor Nijverdal en omstreken. Een streekgemeente dus. Zelfstandigheid, maar wel in verbondenheid met iedereen die in de Geest van Jezus probeert te leven, en onderweg is naar het Koninkrijk van God.

Kernwoorden om onze gemeente te karakteriseren zijn: Een veelkleurige en graag zingende gemeente die probeert gastvrij te zijn met een open oog en hart voor de wereld waarin we leven.

Een gemeente met een open deur, open om mensen binnen te laten en te verwelkomen, en open om naar buiten te gaan, geïnspireerd door Christus en met een opdracht. Een opdracht naar de wereld namelijk: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Deze opdracht proberen we te volgen in allerlei pastorale en diaconale werken, zowel dichtbij als wereldwijd.

Onze gemeente wordt gevormd door mensen die graag uit de bundel van Johannes de Heer zingen, en soms diep in hun hart graag vast zouden willen houden aan hoe het vroeger was. Onze gemeente wordt ook gevormd door mensen die blij zijn met liturgische vernieuwing en met het nieuwe Liedboek. Er zijn er ook die graag opwekkingsliederen zingen. Aan deze veelkleurigheid proberen we ruimte te geven, in verbondenheid met elkaar.

Al sinds 1938 hebben wij een Gemeentekoor en daar zijn wij blij mee. Als gemeente zingen we graag.

Wij geloven dat elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft in zijn of haar geloofsbeleving en ten aanzien van God. Tegelijk geloven we in het priesterschap van elke gelovige. Wij geloven in de kracht van Gods Geest, toch bestaat onze plaatselijke gemeente ook bij de gratie van de betrokkenheid van onze leden. Van alle leden verwachten wij dat zij- natuurlijk naar vermogen- hun steentje bijdragen aan het gemeentewerk. En natuurlijk zien die steentjes er heel verschillend uit. We proberen oog te hebben voor ieders talent, want als ieder plezier heeft in zijn of haar bijdrage, werkt dat door in de sfeer binnen onze gemeente.

Onze bezigheden hebben we onderverdeeld in vier secties: sectie beheer- sectie dienen, hieronder vallen zowel diaconaat als pastoraat- sectie leren, hieronder valt ook het jeugdwerk, en sectie vieren.

We hechten aan onze zelfstandigheid, maar het is altijd een zelfstandigheid in verbondenheid.  Wij geloven dat geloofsgemeenschappen elkaar aanvullen en samen deel zijn van de wereldwijde Kerk van de Heer. In dat vertrouwen mogen we samenwerken en een bijdrage leveren aan het behoud van Gods schepping.

Wij zijn daarom blij dat elke geloofsgemeenschap van Hellendoorn en Nijverdal aangesloten is bij de plaatselijke raad van kerken. In die verbondenheid werken we met alle kerken samen. U kunt daarbij denken aan de oecumenische viering van Bruisend Nijverdal, de oecumenische Pinksterviering, de volkskerstzang, de vredesweek, de week van het gebed voor de eenheid van de kerken, de kerstpakkettenactie in december en de paasbrodenactie voor de minima. De acties voor de voedselbank bij de viering van het avondmaal etc.

Wilt u meer over onze gemeente weten, neemt u dan contact op met de predikante, Laura van Weijen