Leren

De sectie Leren kent in onze gemeente twee belangrijke doelgroepen: de jeugd en de volwassenen. De aandacht voor ouders die zich afvragen wat geloofsopvoeding inhoudt en hoe je daar vorm aangeeft, slaat een brug tussen deze groepen.

Variabel en vast

Wat kunt u dit nieuwe seizoen van de sectie verwachten? Er zijn vaste activiteiten die de meesten wel kennen en hieronder nog eens worden genoemd. Daarnaast willen we het geloofsgesprek stimuleren door op een aantal gemeenteavonden met elkaar in gesprek te gaan. Enkele vragen zijn: wat boeit ons in het evangelie, in de gemeente, hoe geef je daar samen vorm aan in het dagelijks leven in onze leefomgeving en wat helpt ons daarbij? Dit zijn thema’s die ook binnen de kerkenraad leven met het oog op de toekomst van de gemeente.

Een nieuwe vorm van van ontmoeten zijn tafelgesprekken bij gemeenteleden aan huis. Onder het genot van een warme maaltijd bespreken we een thema. Ook staat er enkele keren per jaar een filmavond met nagesprek op het programma.

Ook zijn er enkele avonden over geloofsopvoeding. 

Vaste activiteiten

  • Jeugdkerk, op de eerste en derde zondag. In goed onderling overleg wordt het concept van de jeugdkerk in de Protestantse Gemeente Nijverdal ingevoerd op de tweede en vierde zondag in de maand.
  • Kinderen in de Kerk (KIK): eveneens elke eerste en derde zondag van de maand.

  • Vrouwengespreksgroep : waarin delen van de bijbel onderling worden besproken. Voor informatie, waar en wanneer, kunt u Kirsten Torenbeek benaderen.

  • Leesgroep (vooral mannen) op een zestal dinsdagavonden in het jaar. Voor info neem contact op met Henk van Leeuwen.

  • Volwassen catechese: onder leiding van ds. Laura van Weijen. Onderwerpen worden door de deelnemers aangedragen.

  • De Tweede Jeugd: maandelijks een avond met “zinvolle ontspanning” meestal aan de hand van een presentatie met een spreker van buiten. Voor informatie: neem contact op met Gerrie Hengstman en Giny Hartgers.

  • Contactgroep 60+ : maandelijks een middag met een gevarieerd programma. Voor informatie: kunt u terecht bij Sjouk de Jonge, Ans van Petersen en Hennie Plasman.

  • Verdiepingskring voor jong volwassenen

Geloof en Wetenschap

In het afgelopen  seizoen zijn er in het kader van de Raad van Kerken discussieavonden gehouden over Geloof en Wetenschap. Deze staan open voor ieder die wil.

Het Leerhuis

Zes maal per jaar wordt namens de Raad van Kerken een leeravond georganiseerd voor alle kerken samen.

Contact

Algemeen contactpersoon voor deze sectie is Henk van Leeuwen

e-mail: sectie-leren@veg-nijverdal.nl

tel. 0548 654 289