Leesgroep

Op dinsdag 15 oktober hebben we artikelen besproken over de economie en de relatie met ons geloof. Enkele opvallende punten kwamen naar voren.
Een belangrijk doel van de economie in de politiek lijkt “groei” te zijn, groei in welvaart, groei in rijkdom. Waarom eigenlijk? Kan er ook een economie bestaan die niet alles op alles zet om maar meer welvaart, meer geld te scheppen? Worden we er echt ook gelukkiger van?

Op dinsdag 26 november komen we weer bij elkaar. Het thema is dan “identiteit”. Waaraan ontlenen we onze individuele identiteit? Hoe wordt die beïnvloed door de groep waarin we leven, of door de cultuur om ons heen? En wat is identiteit eigenlijk en hoe bepaalt die ons gedrag, ons denken? Waarin ligt onze identiteit verankerd? U ziet het: vragen genoeg om er eens over te lezen en met elkaar over te spreken?

Henk van Leeuwen

Iedereen hartelijk welkom. Leesstof is aan te vragen bij mij.
Henk van Leeuwen (06 8389 7753, sectie-leren@veg-nijverdal.nl)