Vieren

Sectie Vieren

De sectie Vieren omvat alles wat te maken heeft met de erediensten en een ieder die daar aan meewerkt, zowel de wekelijkse als de bijzondere vieringen.

Daar zijn diverse mensen bij betrokken: van organisten tot lectrices, gastheren en -vrouwen, het gemeentekoor en de preekvoorziener, de regiegroep en het beamerteam en vele anderen.

Deze groepen (of hun vertegenwoordigers) komen allemaal 1 à 2 keer per jaar in bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en samen te spreken over de diensten.
Daarnaast komt de liturgiecommissie  enkele keren per jaar bij elkaar om de bijzondere diensten voor te bereiden.

Dit gebeurt in nauw overleg met de predikant en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de sectie Vieren.

Tegelijkertijd hebben de verschillende onderdelen hun eigen overleg om de erediensten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Met allemaal uiteindelijk hetzelfde doel: tot heil van de gemeente en ter meerdere eer en glorie aan God.