Beheer

kerkDe sectie Beheren is de facilitaire en administratieve dienst van de Vrije Evangelische Gemeente.

Met haar activiteiten wil de sectie het kerkelijk werk ondersteunen en diensten verlenen aan derden. Om dat goed te kunnen doen is aan de sectie het beheer van de gebouwen, de inboedel en de administraties toevertrouwd.

Technisch beheer
– Het in goede staat houden van het kerkgebouw, het zalencomplex ’t Vischnet, de dienstwoning en de pastorie.
– Het in goede staat houden van technische installaties en instrumenten zoals het kerkorgel.

Operationeel beheer
– Het beschikbaar stellen van de gebouwen aan de gebruikers.
– De verzorging van interieur en het terrein.
– Het bedienen van de gebruikers van de zalen, het verrichten van kosterswerkzaamheden.
– Verhuur van zalen aan derden (zie ook contact)
– De administratie van de financiën en de ledenadministratie. – De zorg voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het beheer en de dienstverlening.

De sectie faciliteert naast het operationeel beheer door
– Het redigeren, drukken en bezorgen van het gemeenteblad.
– Het redigeren en verzorgen van de website www.veg-nijverdal.nl

Vrijwilligers
Al het werk gebeurt door vrijwilligers onder leiding van een coördinator en wordt aangestuurd door hoofden van gespecialiseerde werkgroepen. In het totaal zijn meer dan honderd vrijwilligers actief.

De sectie ondersteunt de kerkenraad door haar te adviseren over het beleid. Een lid van de sectie is tevens lid van de kerkenraad. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de veiligheid in en rond de gebouwen.