Gedragsregels

Gedragscode en omgangsregels
Van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal

Iedereen die hier binnenkomt is welkom.
We gaan met elkaar om zoals we zelf ook behandeld willen worden.
De Vrije Evangelische Gemeente wil een plek zijn waar iedereen zich veilig en prettig voelt.

Daarom gelden hier de volgende regels :

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals die is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen deze gemeente.
  2. Ik houd rekening met iemands persoonlijke ruimte en lichamelijke integriteit en respecteer de grenzen die de ander aangeeft.
  3. Ik zorg dat een ander zich prettig voelt, zonder gemene grappen, opmerkingen, uitlachen, pesten, roddelen of ongepaste opmerkingen.
  4. Ik negeer de ander niet, ik sluit niemand buiten.
  5. Ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet. Ik berokken de ander geen schade.
  6. Ik kom noch fysiek noch online ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen diens wil aan.
  7. Ik bied de ander geen seksueel getinte aandacht.
  8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  9. Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.
  10. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd en ik ook online de goede zeden en de grens van de ander eerbiedig.

Voel je je hier niet veilig en prettig door wat iemand zegt of doet, neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

Onze interne vertrouwenspersonen zijn Herman en Jacomijn van Mulder
vertrouwenspersoon@veg-nijverdal.nl

Onze externe vertrouwenspersoon is Mw. Marianne Nijmeijer-Maris

Hun contactgegevens staan achterin het gemeenteblad.