Inleveren kopij woensdag 21 augustus 2024

Kopij voor het volgende gemeenteblad uiterlijk inleveren woensdag 21 augustus 2024 tot 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:  4-7-2024, 29-8-2024, 26-9-2024, 24-10-2024, 21-11-2024, 19-12-2024, 16-1-2025