Gemeentekoor

Gemeentekoor

Het Gemeentekoor van de Vrije Evangelische Gemeente te Nijverdal is opgericht op 12 december 1938. Het doel van het koor is: ‘De verkondiging van het evangelie door het lied’, of zoals het bij de oprichting werd verwoord: ‘Zingende het evangelie te verkondigen, om zodoende mee te werken aan de komst van Gods Koninkrijk’. Begonnen werd met 32 leden dat later opliep tot 80 leden; op zondagmiddag, na afloop van de kerkdienst, werd er gerepeteerd.

Dat is inmiddels verleden tijd. Sinds vele jaren repeteren we nu op dinsdagavond van 19.30  tot 21.30 uur in de ‘Leerkamer’ bij de kerk, na de corona tijd heeft het koor nog 26 leden.  De verdeling is 11 sopranen  6 alten,5 tenoren en 3 bassen;  deze leden zingen met enthousiasme .

Onze dirigent Henk de Gooyer is gedreven en enthousiast.

We hopen er in de toekomst nog wat leden bij te krijgen zodat we met nog grotere kracht het Evangelie zingend mogen verkondigen. 

Het dageliijks bestuur bestaat uit :
Janny Spijkerboer    voorzitter
Wim   Nijmeijer        penningmeester
Berty Schonewiille    secretaris

Het contactadres van het koor is:
Berty Schonewille
Grotestraat 128/2  
7443 BM Nijverdal
 tel: 061009133
mail : bertyschonewille@gmail.com