Aangeleerde liederen Nieuwe Liedboek

Lied      Titel
67 a     Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer
96 a     Zing een nieuw lied alle landen
139 b   Heer U doorgrondt en kent mij
158 b   Een schoot van ontferming
176       Om Sions wil
211       De gouden zonne
223      Opstaan morgen, weg je sluiers, dans
254      Vriendelijk licht
263      Wees Gij mijn toevlucht
303      Zonne en maan, water en wind
305      Alle eer en alle glorie
346      Roept God een mens totleven
386      Vier met alles wat in je is
395      Op de avond toen de uittocht
416      Ga met God, en Hij zal met je zijn
454      De mensen die gaan in het duister
460      De nacht loopt ten einde
462      Zal er ooit een dag van vrede
463      Licht in onze ogen
471       In dulce jubilo
479      Een lied weerklinkt in deze nacht (kerstlied)
480      Ik wandel in gedachten
540      Het waren tien geboden
571       In stille nacht houdt Hij de wacht
623      O hart spring op van vreugde
633      O lichtvorst, de ontluisterde
636      Liefde is licht, opnieuw geboren
662      Heer, komt in deze tijd
682      Dit is het wonder
685      Geest van God zo vol van Liefde
691      De Geest van God waait
706      Dans mee met Vader, Zoon en Geest
712      Het jaar neigt
762      De Heer richt op zijn berg
817      O Christus bron van lentebloei
846      De wijsheid van voor alle tijden
858      Vernieuw in ons
875      Father we love thee
880     Het leven op aarde is vreugde en rijkdom
888     Lift up your heads
894     Wanneer ik zoek naar woorden
916      Je kunt niet dieper vallen
939     Op U alleen, mijn licht , mijn kracht
940     Verberg mij nu
970     Vlammen zijn er vele, één is het licht
993     Samen op de aarde
1001   De wijze woorden
1005   Zoekend naar Licht
1014   Geef vrede door van hand tot hand
1016   Kom laat ons opgaan