Activiteiten Sectie Leren

Ouderen ontmoetingsmiddag
Op dinsdagmiddag 20 februari van 14.30 uur om 16.00 uur in ’t Vischnet. Henk van Leeuwen zal een middag over en met muziek organiseren. Wilt u opgehaald worden en is dat nog niet afgesproken, laat het weten. Tel. 0548.615528 of predikant@vegnijverdal.nl

Volwassen Catechese
We komen weer bij elkaar op woensdag 6 maart van 10.00 uur tot ongeveer 11.15 uur in ’t Vischnet. Onderwerp: Jezus en het lijden.

Kring Jong Volwassenen
Woensdagavond 6 maart van 18.30 uur tot 20.00 uur met maaltijd in ’t Vischnet
Onderwerp: Jezus is opgestaan, en wij dan?

50-pluskring
We komen bij elkaar op donderdagavond 21 maart om 20.00 uur bij Bea Visch, Bergleidingweg 16A
Onderwerp: Bidden.

Bij alle kringen ben je van harte welkom, ook om gewoon voor een keer mee te doen.