Activiteiten Sectie Leren

Ouderenontmoetingsmiddag
Op dinsdagmiddag 16 april om 14.30 uur zal dhr. Awraham Meijers vertellen over zijn onderduikperiode in de pastorie in het gezin Müller en zal hij de documentaire over die periode laten zien.
Wilt u opgehaald worden en is dat nog niet afgesproken, laat het weten.
Tel. 0548-615528 of predikant@veg-nijverdal.nl

Volwassen Catechese
We komen weer bij elkaar op woensdag 17 april om 10.00 uur tot ongeveer 11.15 uur
in het Vischnet. Onderwerp: Jezus na de opstanding.

Kring Jong Volwassenen
De kring van de Jong Volwassenen komt weer bij elkaar op woensdag 17 april om 18.30
uur. In ’t Vischnet. We eten met elkaar en praten over het onderwerp: De Geest.

50-plus kring
Donderdagavond 18 april om 20.00 uur komen we bij elkaar bij Helma Lammertink,
Waterkers 27 Onderwerp: belijdenis.

Bij alle kringen ben je van harte welkom, ook om gewoon voor een keer mee te doen.