Bij de vieringen

Zondag 14 mei zal dhr. Harm Jager in ons midden voorgaan. Hij is lid van het Comité en
komt uit Purmerend. Van harte welkom!
Hemelvaartsdag vieren wij op donderdag 18 mei samen met onze broers en zussen uit
de Protestantse Gemeente Nijverdal. We lezen Psalm 47 en Handelingen 1:4-14.
Op zondag 21 mei verwelkomen we in ons midden als gastvoorganger ds. Ed van den
Berg-Strijker uit Berlicum. Van harte welkom!
Op zondag 28 mei vieren wij het feest van Pinksteren. Het Gemeentekoor zal
meewerken aan de viering. Voor Pinksteren kennen we niet zoveel symbolen. Je zou
kunnen denken aan kleding met een rode kleur, en een rode bloem in je knoopsgat. Op
deze Pinksterzondag nemen we ook afscheid van Henk van Leeuwen als ouderling voor
de sectie Leren.
De liturgische kleur in de kerk is tot aan Pinksteren wit, maar op Pinksteren is er die
liturgische kleur rood: het vuur van de Geest.

PINKSTEREN
Op 1ste Pinksterdag is er weer de traditionele Pinksterviering in het Openluchttheater.
De viering begint om 19.00 uur. Ds. Albert Jan Holsappel van de Levensbron verzorgt
een korte meditatie. De dames Anneke Lammertink en Irma Berkenbosch uit Hellendoorn zullen een aantal prachtige liederen voor ons zingen. De muzikale leiding is in handen van Joshua Joseph.
Allen van harte welkom namens de Raad van kerken Hellendoorn – Nijverdal.
PS: bij regen verplaatsen we de viering naar de kerk van de Vrije Evangelische
Gemeente aan de Grotestraat.

Het is de bedoeling dat de Jeugdkerk op zondag 14 mei op bezoek gaat bij het Mozaïek
in Lucky, Rijssen om kennis te maken met een heel andere wijze van kerkdienst.
Op Pinksteren zal er ook Jeugdkerk zijn.

Fijn als we jou ook mogen ontmoeten in onze vieringen.