Bij de vieringen

De komende vieringen verwelkomen wij verschillende gastpredikanten.

Op 13 juni ds. Sjaak Weststrate; op 20 juni ds. Leo Mietus en op 27 juni ds. Dick Durieux. Van harte welkom en heel fijn dat jullie in ons midden voor willen gaan. Zondag 4 juli hoop ik zelf weer voor te gaan. Op die zondag zal er na de viering ook een korte Ledenvergadering zijn.

Stilte
Anders dan onze Rooms Katholieke broers en zussen zijn wij niet gewend om stil te zijn voor het begin van de viering. Wij vinden het juist prettig om mensen te begroeten. Daar hebben we een speciaal welkomstteam voor. Ook als gemeenteleden, juist in deze coronatijd is het fijn om in de kerk elkaar te zien en dan even bij te praten. Maar als gevolg van de coronatijd worden de diensten opgenomen en uitgezonden voor mensen die nog niet naar de kerk kunnen komen. Ondanks alle versoepelingen mogen we nog steeds maar met 30 mensen bij elkaar komen. Vanwege die opnames hangen er microfoons in de kerk. Niet alle microfoons kunnen kort voor de opname uitgezet worden. Dat betekent dat wanneer je probeert om bij te praten met je buurman of buurvrouw, die anderhalve meter verder zit, iedereen die voor de radio of de laptop zit om de dienst te volgen, heel goed jouw gesprek kan volgen. In Nijverdal en elders in het land, tot in Zuid-Afrika toe. Dat is vast niet de bedoeling van je gesprek. Daarom vragen we jullie allemaal om voorafgaande aan de dienst zoveel mogelijk stil te zijn.