Bij de vieringen

Zondag 2 oktober vieren wij de Maaltijd van de Heer. De eerste zondag van oktober is
ook Israël zondag. In feite zijn wij elke zondag met de traditie van het Joodse volk
verbonden. In de allereerste plaats omdat Jezus als een Joods kind in Israël geboren
werd en daar opgroeide. Hij bezocht met regelmaat de synagoge. In Hem zijn al die
woorden uit wat wij het Oude Testament zijn gaan noemen, vlees, mens geworden. Hij
leefde de Thora en de Profeten aan ons voor. Met Hem en door Hem zingen wij de
psalmen. In Hem en door Hem komen wij de God van Israël, die ook onze God wil zijn,
op het spoor. De Tafel van de Heer als een uitloper van die Pesachmaaltijd die Jezus
vierde met zijn leerlingen. Pesach, Joods Paasfeest: uittocht uit het land van de
slavernij. Brood en wijn doen het appél op ons om Jezus steeds weer in onze gedachten
te hebben. Zijn lijden en sterven te gedenken. Zijn opstanding te vieren en verlangend
uit te zien naar Gods toekomst. Geroepen om in zijn Naam vrij te zijn. Een nieuw begin
van leven, elke dag opnieuw.
Maaltijd vieren betekent ook omzien naar elkaar. Elkaar in de brede betekenis van het
woord en daarmee ruimer dan onze eigen gemeente. Maaltijd vieren betekent ook de
Voedselbank ondersteunen met houdbare producten of een gulle gift. Het hele
weekend staan er weer kratten bij de pastorie (aan de zijingang) en op zondag in de
kerk. Laten we als gemeente ervoor zorgen dat die kratten overvol worden.
Juist in deze tijd van schaarste voor veel mensen.

De viering van de Maaltijd zal lopend zijn. Dit ook met het oog op al het voorwerk dat
door vrijwilligers verricht moet worden.

Op zondag 9 oktober verwelkomen wij ds. Wolter Broekema in ons midden. Fijn dat je
deze morgen bij ons voor wil gaan.

Op zondag 16 oktober zal ik op verzoek van de kerkenraad aandacht besteden aan
outcoming-day (11 oktober) een zogenaamde roze zondag. Aanvankelijk deden we dat
samen met de PGN in een avonddienst. Nu wij geen avonddiensten meer hebben is het
verzoek gekomen om ook dat naar de ochtenddienst te verplaatsen. In aansluiting op
deze viering zal er een korte Ledenvergadering zijn, waarin Gerrit van der Kolk en
Egbert Torenbeek zich aan de gemeente voorstellen in verband met de taken die zij in
ons midden op zich willen gaan nemen.

Zondag 23 oktober zal ‘onze’ ds. Sonja van Kooten-Tönjes voorgaan. Ook aan jou een
heel hartelijk welkom.

En op zondag 30 oktober verwelkomen wij een inmiddels bekende gastvoorganger die
van ver naar ons toekomt, dhr. Harm de Jager uit Wormerveer/Beverwijk. Ook van
harte welkom in ons midden.

Ds. Laura van Weijen leidt ’s avonds een Taizéviering in Het Centrum.

Op zondagavond 9 oktober zal er weer een muziek en zangavond zijn. Deze dienst
vindt plaats in het centrum aan de Constantijnstraat. Aanvang 18.30 uur.
We zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Het muziekkorps van het Leger des
Heils uit Enschede o.l.v. Wim Ranselaar zal ons hierbij begeleiden en Chris Ranselaar
speelt op de piano.
Hartelijk welkom om deze bekende liederen met ons mee te zingen!! dus kom zelf en
breng anderen mee! Informatie Joke Mondeel (majoor) telefoon 06-51217646