Bij de vieringen

Op zondag 26 november, zondag Voleinding, gedenken wij allen die in het afgelopen
kerkelijk jaar ons voorgegaan zijn, voorgegaan in het geloof, en voorgegaan over de
grens van de dood heen. Het Gemeentekoor zal aan deze viering haar medewerking verlenen.

Zondag 3 december begint de Advent. Wij volgen dit jaar de woorden van lied 462 uit
het Liedboek:

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Zoals we dat in onze gemeente gewend zijn, zullen gemeenteleden het kyriegebed
bidden. Er klinkt in deze periode van Advent geen glorialied. De liturgische kleur in de
Advent is paars, de kleur van bezinning en inkeer.
Op de Eerste Advent staat Elisabeth centraal. We lezen Jesaja
2:1 tm 5 en Lukas 1: 5 t/m 7, 24 en 25, 57 t/m 63

Zondag 10 december, Tweede Advent zal drs. Janneke Doornebal, bij ons voorgaan. Een hartelijk welkom, fijn dat je in ons midden wilt zijn.

Op de Derde Advent, zondag 17 december, luisteren we naar de lofzang van Maria. We
lezen: Micha 5: 1tot en met 4A en Lukas 1:46 t/m 55

Achterin de kerk staat er voor kinderen een tafel met boekjes en spelletjes. We ontmoeten u en jou graag in onze vieringen. Van harte welkom.