Bij de vieringen


Zondag 22 januari vieren wij de Maaltijd van de Heer. We lezen uit het evangelie van
Johannes het verhaal over de bruiloft te Kana. De vorm van de viering is lopend. We
proberen nog steeds op een zo veilig mogelijke wijze het avondmaal te vieren. Zeker in
deze wintertijd is er nog steeds het risico van besmetting met corona of griep. En
natuurlijk kan voor wie het lopen een probleem geworden is, brood en wijn in de bank
ontvangen. Net zoals er ook thuis het avondmaal gevierd kan worden omdat u niet
meer in staat bent om naar de kerk te komen. Wanneer u dat wilt is het fijn als u dat
laat weten.

Op de avondmaal zondag hebben wij de goede gewoonte om ook houdbare
voedselproducten in te zamelen voor de Voedselbank. Fijn als u gul wilt geven. Voor
wie niet in de kerk kan komen, de producten kunnen ook dat weekend bij de zijdeur van de pastorie
gebracht worden. Een financiële gift is ook van harte welkom.

Zondag 29 januari gaat ‘onze’ ds. Sonja van Kooten-Tönjes in ons midden voor. Van
harte welkom. Fijn dat je voor wilt gaan.
Dat geldt natuurlijk ook op zondag 5 februari voor ds. Reijer de Vries, ook van harte
welkom in ons midden.

Zondag 12 februari maken we een start met de feestweek in het kader van het
100-jarig jubileum van ons kerkgebouw. U heeft natuurlijk de liederen doorgegeven die
u graag zingt, daarvan zullen we de nummers 2 t/m 4 in de dienst zingen. Het lied dat
als nummer 1 bovenaan gekomen is zingen we in de jubileumviering. Deze zal zijn op
zondag 19 februari om 14.30 uur.

Er is Jeugdkerk op de 1e en de 3e zondag van de maand. Dat is dus op 5 februari en op
19 februari. Iedereen is daar van harte welkom. Voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd staat er achter in de kerk een tafel. Er zijn spelletjes, tekeningen en
boekjes.