Acties

Opbrengst offerblokken eerste kwartaal

Jaarproject 2020 Werkgroep Zending en Diaconaat

Verjaardagsfonds 2020: De Huiskamer

Opbrengst offerblokken 1e kwartaal 2020: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

De opbrengst van de offerblokken in het 1e kwartaal van 2020 gaat naar het kerk-in-actie-project:
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.

Joden en christenen in Israël komen elkaar in het dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in Israël, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet kennen. Partnerorganisatie Rossing Center for Education and Dialogue (voorheen Jerusalem Center for Jewish Christian Relations) wil hier verandering in brengen.

In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joodse leerlingen gescheiden naar school. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.
In alle activiteiten die het Rossing Center voor kinderen organiseert, staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van Joods-christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.
Dit doet het Rossing Center onder andere door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Met het thema ‘Ken je buren’ wordt zo geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken om open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.
Steun dit werk.  Nodig voor dit werk: € 35.000
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie V.E.G. Nijverdal o.v.v. projectnr. Z 009506

Doet u mee? Alvast bedankt!
Namens de Werkgroep Zending en Diaconaat,
Gerrit Spijkerboer

Jaarpoject 2020: ondersteuning project Stichting Zending en Diaconaat in Oekraïne.

Vorig jaar hebben wij als Werkgroep Zending en Diaconaat het plan opgevat om te gaan werken met een jaarproject, in plaats van onze traditionele fancy fair en winterfair.
in 2019 is het er niet van gekomen, maar in 2020 willen we nu echt van start gaan met het eerste jaarproject. Wij hebben ervoor gekozen de zendingswerkers in Oekraïne, die ook worden ondersteund door de SZD van onze bond, in het komende jaar extra (met hart en ziel, ons jaarthema 2020) te ondersteunen in het fantastische werk dat zij doen voor de allerarmsten, de zieken en gehandicapten.

Op de website www.bondveg.nl staat het volgende:
In de provincie Trans-Karpathië (in het Westen van Oekraïne, tegen Slowakije, Hongarije en Roemenië aan) heeft de SZD-contact met de Unie van Evangelische Christen-Baptisten. Het gebied is economisch erg zwak. De werkloosheid is hoog en er lijkt weinig uitzicht op verbetering te zijn.

• Financieel ondersteunen we het werk van Peter Pavjluk (diaconaal werker), Vasyl Blyashko (evangelist) en Stepan Nemesh (ondersteuning evangelisten en voorganger).
• We geven geld voor medicijnen voor het medisch centrum in Bushtino, waar mensen die het niet kunnen betalen gratis of voor heel weinig geld geholpen kunnen worden.
• Elk voorjaar organiseren we een transport van kleding en schoeisel.
Peter Pavljuk is diaconaal werker en evangelist. Waar hij kan, helpt hij: tweedehands kleding, eten, vervoer naar het ziekenhuis, vervoer naar de kerk, enz. “Je kunt niet met het Woord aankomen als je mensen ook niet met de daad helpt!”

Vasyl Blyashko is iemand die graag organiseert. Jeugdgroepen opzetten en zorgen dat ze goed gaan lopen, zorgen dat er dingen opgezet en uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld evangelisatieacties met Kerst en in de zomer.
Stepan Nemesh ondersteunt de evangelisten in Trans-Karpathië. Hij reist regelmatig het hele gebied door om hen op te zoeken en te bemoedigen en is daarnaast zelf voorganger van een gemeente.

Het is indrukwekkend hoe de kerk daar met beperkte middelen getuigt van Gods liefde. Ze doen veel concreet werk als het gaat om materiële steun. Maar dat staat nooit los van de andere kant: Leven is meer dan het materiële. Die twee kun je niet los van elkaar zien. Gods liefde – zo getuigen ze – kun je alleen maar duidelijk maken in woorden en daden.

We (SZD) ondersteunen hen al geruime tijd. De SZD probeert normaliter na een aantal jaren een project af te bouwen. Maar de behoefte aan onze steun, zowel materieel als ook in meeleven, bijvoorbeeld door middel van gebed, is daar zo groot dat we dit werk nog niet kunnen loslaten.

In de zendingsdienst van 8 maart a.s. vertelt Janneke Doornebal over het werk in Oekraïne, vooruitlopend op de kledingactie in april. De opbrengst van de collectes in de 40-dagen-tijd gaat ook naar dit project. We willen proberen meer groepen binnen de gemeente te betrekken bij het project, zodat het voor onze gemeente meer gaat leven. Als het dan uiteindelijk ook nog een leuk bedrag opbrengt zijn we daar natuurlijk erg blij mee.
We hopen dat u allemaal meedoet als u hiervoor wordt benaderd!

Hartelijke groet, Werkgroep Zending en Diaconaat

Opbrengst Verjaardagsfonds 2020


De Huiskamer van Hellendoorn is een inloophuis voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of afkomst. Vrij toegankelijk en laagdrempelig voor wie op zoek is naar gezelligheid, bij een kop koffie of thee met een koekje. Voor wie even rustig wil lezen is er een zitje met kranten en tijdschriften.

In De Huiskamer hoor je fijne dingen, maar ook over zaken die spelen in de maatschappij en op vele andere terreinen. Ook een spelletje spelen behoort tot de mogelijkheden.

Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij een van de aanwezige gastvrouwen en/of -heren, eventueel in een aparte ruimte. We kunnen helpen met contact leggen met hulpverlenings- en/of andere instanties. En, heel belangrijk: Wat ons in vertrouwen wordt verteld blijft vertrouwelijk!

Er is een eetgroep die elke dinsdag- en donderdagmiddag samen eet. Dit wordt verzorgd door een ervaren kok, die voor een klein bedrag een gezonde, gevarieerde en lekkere maaltijd bereidt. Iedereen is van harte welkom.

De Huiskamer is gevestigd: Markt 3, 7442 EC Nijverdal Openingstijden: op werkdagen 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur; op zaterdag, zon- en feestdagen 14.00-17.00 uur.

Loop een keer binnen, U bent van harte welkom
Hartelijke groet,
Namens de WZD,
Greet Spenkelink