Acties

Acties
Opbrengst offerblokken tweede kwartaal
Jaarproject 2020 Werkgroep Zending en Diaconaat
Verjaardagsfonds 2020: De Huiskamer
Kledingactie Oekraïne

Opbrengst offerblokken derde kwartaal (evenals tweede kwartaal)
De bestemming van de offerblokken is voor het Samenwerkingsverband Diaconie en Caritas in de gemeente Hellendoorn.
Het samenwerkingsverband is opgericht in 1995. Het doel is om de stem van de minderbedeelden in de gemeente Hellendoorn luid en duidelijk naar voren te brengen. Vanuit de werkgroep Kerk en Minima, later Steunpunt Minima, nu Trefpunt Minima, kwamen vragen aan de plaatselijke overheid en diverse instanties over armoedebeleid. Diaconieën en Caritasinstellingen hebben vanuit het verleden een sterke band met de doelgroep. Er is toen besloten de krachten te bundelen. Momenteel maken 10 kerkgenootschappen en het Trefpunt Minima deel uit van het samenwerkingsverband.
Men komt twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar bij te praten en om initiatieven te ontwikkelen. Ook fungeert het Samenwerkingsverband als coördinator bij inzamelingsacties ter bestrijding van (inter)nationale rampen.

Het Samenwerkingsverband heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de stichting Hulpfonds Hellendoorn, de stichting Budget Op Orde Maken (BOOM) de Voedselbank Hellendoorn en de Huiskamer van Hellendoorn. Deze Instellingen werken voor inwoners van de gemeente Hellendoorn die hulp of ondersteuning nodig hebben.
Ook de Paasgroetactie van de Raad van Kerken wordt voor een deel door het Samenwerkingsverband financieel ondersteund.
De kerken steunen deze instellingen zowel geldelijk alsook door actieve werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor doelgroepen.
Vanuit het Samenwerkingsverband zitten er vertegenwoordigers in het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, Netwerk Sociale Zekerheid en de WMO-raad, tevens hebben leden zitting in de besturen van Hulpfonds, BOOM, Voedselbank en de Huiskamer. Al deze instellingen hebben regelmatig contact en overleg met de gemeentelijke overheid en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W inzake het armoedebeleid in de gemeente Hellendoorn.

Terug naar boven

Jaarpoject 2020: ondersteuning project Stichting Zending en Diaconaat in Oekraïne.

Vorig jaar hebben wij als Werkgroep Zending en Diaconaat het plan opgevat om te gaan werken met een jaarproject, in plaats van onze traditionele fancy fair en winterfair.
in 2019 is het er niet van gekomen, maar in 2020 willen we nu echt van start gaan met het eerste jaarproject. Wij hebben ervoor gekozen de zendingswerkers in Oekraïne, die ook worden ondersteund door de SZD van onze bond, in het komende jaar extra (met hart en ziel, ons jaarthema 2020) te ondersteunen in het fantastische werk dat zij doen voor de allerarmsten, de zieken en gehandicapten.

Op de website www.bondveg.nl staat het volgende:
In de provincie Trans-Karpathië (in het Westen van Oekraïne, tegen Slowakije, Hongarije en Roemenië aan) heeft de SZD-contact met de Unie van Evangelische Christen-Baptisten. Het gebied is economisch erg zwak. De werkloosheid is hoog en er lijkt weinig uitzicht op verbetering te zijn.

• Financieel ondersteunen we het werk van Peter Pavjluk (diaconaal werker), Vasyl Blyashko (evangelist) en Stepan Nemesh (ondersteuning evangelisten en voorganger).
• We geven geld voor medicijnen voor het medisch centrum in Bushtino, waar mensen die het niet kunnen betalen gratis of voor heel weinig geld geholpen kunnen worden.
• Elk voorjaar organiseren we een transport van kleding en schoeisel.
Peter Pavljuk is diaconaal werker en evangelist. Waar hij kan, helpt hij: tweedehands kleding, eten, vervoer naar het ziekenhuis, vervoer naar de kerk, enz. “Je kunt niet met het Woord aankomen als je mensen ook niet met de daad helpt!”

Vasyl Blyashko is iemand die graag organiseert. Jeugdgroepen opzetten en zorgen dat ze goed gaan lopen, zorgen dat er dingen opgezet en uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld evangelisatieacties met Kerst en in de zomer.
Stepan Nemesh ondersteunt de evangelisten in Trans-Karpathië. Hij reist regelmatig het hele gebied door om hen op te zoeken en te bemoedigen en is daarnaast zelf voorganger van een gemeente.

Het is indrukwekkend hoe de kerk daar met beperkte middelen getuigt van Gods liefde. Ze doen veel concreet werk als het gaat om materiële steun. Maar dat staat nooit los van de andere kant: Leven is meer dan het materiële. Die twee kun je niet los van elkaar zien. Gods liefde – zo getuigen ze – kun je alleen maar duidelijk maken in woorden en daden.

We (SZD) ondersteunen hen al geruime tijd. De SZD probeert normaliter na een aantal jaren een project af te bouwen. Maar de behoefte aan onze steun, zowel materieel als ook in meeleven, bijvoorbeeld door middel van gebed, is daar zo groot dat we dit werk nog niet kunnen loslaten.

In de zendingsdienst van 8 maart a.s. vertelt Janneke Doornebal over het werk in Oekraïne, vooruitlopend op de kledingactie in april. De opbrengst van de collectes in de 40-dagen-tijd gaat ook naar dit project. We willen proberen meer groepen binnen de gemeente te betrekken bij het project, zodat het voor onze gemeente meer gaat leven. Als het dan uiteindelijk ook nog een leuk bedrag opbrengt zijn we daar natuurlijk erg blij mee.
We hopen dat u allemaal meedoet als u hiervoor wordt benaderd!

Hartelijke groet, Werkgroep Zending en Diaconaat

Terug naar boven

Terug naar boven

Opbrengst Verjaardagsfonds 2020


De Huiskamer van Hellendoorn is een inloophuis voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of afkomst. Vrij toegankelijk en laagdrempelig voor wie op zoek is naar gezelligheid, bij een kop koffie of thee met een koekje. Voor wie even rustig wil lezen is er een zitje met kranten en tijdschriften.

In De Huiskamer hoor je fijne dingen, maar ook over zaken die spelen in de maatschappij en op vele andere terreinen. Ook een spelletje spelen behoort tot de mogelijkheden.

Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij een van de aanwezige gastvrouwen en/of -heren, eventueel in een aparte ruimte. We kunnen helpen met contact leggen met hulpverlenings- en/of andere instanties. En, heel belangrijk: Wat ons in vertrouwen wordt verteld blijft vertrouwelijk!

Er is een eetgroep die elke dinsdag- en donderdagmiddag samen eet. Dit wordt verzorgd door een ervaren kok, die voor een klein bedrag een gezonde, gevarieerde en lekkere maaltijd bereidt. Iedereen is van harte welkom.

De Huiskamer is gevestigd: Markt 3, 7442 EC Nijverdal Openingstijden: op werkdagen 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur; op zaterdag, zon- en feestdagen 14.00-17.00 uur.

Loop een keer binnen, U bent van harte welkom
Hartelijke groet,
Namens de WZD,
Greet Spenkelink

Terug naar boven

Terug naar boven