Acties

2e collecte zondag 8 december Solidaridad

Op zondag 8 december is de 2e collecte bestemd voor het project van Solidaridad, namelijk: Help mee en maak eerlijke mode uit Ethiopië mogelijk!  Deze collecte wordt warm aanbevolen door de Werkgroep Wereld Diaconaat en we hopen dat u met gulle hand geeft.
Namens de Werkgroep Wereld Diaconaat,
Greet Spenkelink

De opbrengst van de offerblokken in het 4e kwartaal 2019 gaat naar het kerk in-actie-project “Villa Vrede”

Een plek om te bestaan. Ze bestaan, maar ze mogen er niet zijn. In Utrecht verblijven naar schatting vijfduizend mensen zonder verblijfsvergunning. Ze hebben geen status, geen Burgerservicenummer. Ze mogen dus niet werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen en kunnen geen huishuren om in te wonen. Ze leiden een onzichtbaar bestaan.
Welkom in Villa Vrede
In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of krijgen informatie over hun rechten.
Iedere woensdagmorgen komt Aya met haar jongste dochter naar Villa Vrede. Haar oudste dochter gaat naar de basisschool, naast het gebouw. Aya komt uit West-Afrika. Haar vader, een politiek activist, werd vermoord en Aya werd gevangengenomen en mishandeld. Een kennis wist haar te bevrijden en haalde haar naar Nederland. Aya’s twee dochters zijn erkend door haar ex-partner en hebben een Nederlands paspoort. In 2008 werd haar asielaanvraag afgewezen. “Wat kan ik zeggen, ik ben gewoon illegaal. De kans is groot dat ik terug moet naar mijn geboorteland zonder mijn dochters.” Aya heeft genoeg redenen om te blijven vechten. En dankzij de hulp van de vrijwilligers van Villa Vrede houdt ze vol.
Open je handen
Vrouwen zoals Aya worden in Villa Vrede met open armen ontvangen. Het is niet alleen voor hen, maar ook voor hun kinderen belangrijk dat ze Nederlands leren. Voor maar 20 euro zorgt u ervoor dat een groep vrouwen een maand lang taalles krijgt.
Doet u mee?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie V.E.G. Nijverdal o.v.v. projectnummer D 065133.
Namens de Werkgroep Zending en Diaconaat,
Gerrit Spijkerboer.