Jeugd Actueel

Kerstcollecte 2019

Evenals voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer een kerstcollecte. De opbrengst is bestemd voor de gehele sectie Jeugd en zal worden besteed aan diverse projecten binnen het jeugdwerk. Het is fijn om ieder jaar, weer te kunnen beschikken over een mooi bedrag.

Tussen 25 november en 20 december kunt u bezocht worden door een vrijwilliger van de kerk en wij hopen dat u het jeugdwerk wilt blijven steunen. U vindt de enveloppe die u kunt vullen bij het gemeenteblad. Mocht u geen enveloppe ontvangen dan mag het ook in een blanco enveloppe of zo meegeven met de collectant. Mocht er bij u geen collectant komen dan kunt u de enveloppe ook na 20 december in de collectezak deponeren of uw gift overmaken op
IBAN-nummer NL23 RABO 0327 359315, onder vermelding van kerstcollecte.
We collecteren niet in het buitengebied en bij de verzorgingshuizen. Indien mogelijk wordt het erg op prijs gesteld dat u in dat geval uw gift via de collectezak of per bank over wilt maken.
Namens alle jeugd alvast bedankt!

Kleurplaat: Op bezoek in de stal