Noodfonds Zuid-Soedan Red een Kind

Zoals u wellicht weet zijn onlangs enkele kerkelijke bankrekeningen samengevoegd, waaronder die van Red een Kind. Gevolg voor ons is dat wij niet onmiddellijk kunnen zien dat er een gift voor Red een Kind is binnengekomen. Wij waren gewend de gulle gevers kort na ontvangst van het geld te bedanken. Dit lukt nu helaas niet meer zo snel, maar een reactie komt zeer zeker, alleen een ietsje later.

Wij hebben de mogelijkheid om een extra gift van € 1000,- te doneren. Wij hebben besloten i.s.m. Red een Kind Zwolle dit te besteden aan het onderstaande project.

Noodfonds Zuid-Soedan van Red een Kind.  Voor meer informatie zie: https://www.redeenkind.nl/collectedoelen/collecte-noodfonds-zuid-soedan/

Deze link blijft (ruim) een maand staan.