Inleveren kopij 15 december 2021

Kopij voor het volgende gemeenteblad inleveren woensdag 15 december 2021 uiterlijk om 12.00 uur bij de redactie e-mail: redactie@veg-nijverdal.nl (in Word document).
Kopij voor de website www.veg-nijverdal.nl doormailen naar jannyvanderkolk@planet.nl (in Word document zonder opmaak).

Verschijningsdata gemeenteblad:  23-12-2021, 20-1-2-2022.